Inicjatywa powstania zrzeszenia szkół paralotniowych zrodziła się na spotkaniu instruktorów paralotniowych w marcu 2004 roku w Krakowie. W trakcie tego spotkania mieliśmy okazję zapoznać się z aktualnym stanem prawnym, dotyczącym szkoleń paralotniowych. Nowa ustawa narzuciła na ośrodki szkoleniowe obowiązek certyfikacji. To diametralnie zmieniło sytuację instruktorów, którzy dotychczas szkolili w ramach Aeroklubu Polskiego i zgodnie z zatwierdzonym przez AP programem szkolenia.

Ustawa o prawie lotniczym zezwala certyfikowanym ośródkom na pewną dowolność w doborze zakresu materiału teoretycznego i doborze ćwiczeń praktycznych w trakcie szkolenia. Stąd mogą wynikać dość istotne różnice między umiejętnościami teoretycznymi i praktycznymi u pilotów kończących szkolenia w różnych szkołach.

Aby uniknąć takiej sytuacji postanowiliśmy stworzyć grupę szkół, których absolwenci będą mogli wykazać się takim samym wysokim poziomem wyszkolenia praktycznego i teoretycznego.


Jakie korzyści
płyną ze szkolenia
w naszych ośrodkach

1. Pełen zakres szkoleń - najbogatsza oferta w Polsce,

2. Bardzo wysoki i równy we wszystkich szkołach poziom szkolenia teoretycznego i praktycznego,

3. Opieka instruktorów mogących się wykazać ogromnym doświadczeniem i wieloletnią nienaganną praktyką,

4. Zagraniczne wyjazdy doskonalące,

5. Jeżeli zaczniesz szkolenie w jednej z naszych szkół a kontynuować będziesz w drugiej, twoje uprawnienia będą uznane bez potrzeby zdawania dodatkowych egzaminów,

6. Atrakcyjne rabaty i upusty dla absolwentów naszych szkół.

7. Rzetelna pomoc w zakupie sprzętu

Nasze mocne strony
Zrzeszamy największe i najstarsze ośrodki szkolenia paralotniowego w Polsce.
Wśród nas są tylko sprawdzeni instruktorzy mogący wykazać się wieloletnią nienaganną praktyką w szkoleniach paralotniowych.
Jako jedyni jesteśmy wstanie zaproponować pełen zakres szkoleń, od podstawowych "Etap I" do Kursów Bezpieczeństwa i doskonalących wyjazdów zagranicznych.
W pełni uznajemy uprawnienia wystawione przez inne zrzeszone w naszej grupie szkoły.
Prowadzimy sprzedaż sprzętu tylko renomowanych producentów paralotniowych.
Pokrywamy swoim zasięgiem niemalże całą Polskę.
    Realizacja weblemon.org     www.szkoly.paralotnie.org © 2004